Willens en wetens

Het is toch werkelijk onbegrijpelijk hoe wij elkaar willens en wetens voor de gek houden. De uitstoot van de hoogovens bij IJmuiden is ziekmakend en dat weten we al decennialang. Net zoals de hoeveelheden PFAS die chemiereus Chemours jarenlang heeft rondgesproeid. Het zijn bedrijven die weten dat ze fout bezig zijn, maar die kennis achterhouden ten gunste van de jaarwinst en de aandeelhouders.

De oliereuzen Chevron, BP, ConocoPhillips, Shell en ExxonMobil – laten we ze vooral bij naam noemen – overtoepen Tata en Chemours met gemak, want zij houden al meer dan een halve eeuw de wetenschap achter dat verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot wereldwijde klimaatdestructie. Willens en wetens hielden ze dat achter, voor het gewin. Daarvoor worden ze nu aangeklaagd door de Amerikaanse staat Californië.

De lijst is nog veel langer en daarmee nog vele malen pijnlijker. Het verdelgingsmiddel Roundup van concern Monsanto mag nog steeds gebruikt worden, terwijl bewijs dat het ziekmakend is zich opstapelt. Dat de ziekte Parkinson oprukt onder mensen die in aanraking zijn geweest met verschillende soorten pesticiden, laten we gewoon gebeuren, willens en wetens.

Terugkerend patroon is dat misstanden niet alleen vanwege het financiële gewin in stand worden gehouden, maar ook dat de politiek er niets aan doet om schade te voorkomen. Daders wordt geen strobreed in de weg gelegd. Waar het aan ontbreekt is een overheid die het beschermen van de eigen burgers serieus neemt en daarnaar handelt. Ingrijpt. Precies de kern van de Klimaatzaak van Urgenda of de zaak van Milieudefensie tegen Shell.

Politici laten zich niet alleen ringeloren door bedrijven die onder het mom van werkgelegenheid vervuiling van mens en milieu goedpraten. Ze hebben ook nog eens slappe knieën voor het nemen van noodzakelijke klimaatmaatregelen, bang als ze zijn hun achterban te verliezen. Om politiek gewin. Willens en wetens.

In Engeland kiest premier Sunak vroegtijdig het hazenpad en zwakt reeds genomen klimaatmaatregelen af ten gunste van zijn kiezers. De Franse president Macron maande al terughoudend te zijn bij de uitvoering van de eerder in EU-verband aangenomen Green Deal, vooral daar waar het de industrie zou raken, schrijft NRC. Of het klimaat even de adem in kan houden, zodat vervuilende bedrijven nog een paar vette scheten kunnen laten.

Typisch kool en geit sparen en de echte problemen voor je uit schuiven. Slappe knieën zag ik ook hier in Friesland, bij CDA, BBB, FNP en JA21 die tegen zonnepanelen op landbouwgrond zijn. Democratisch correct, maar zonder besef of benul van noodzaak en erger nog, zonder enig alternatief. Houd ons maar voor de gek.