Salderingspijn

Vandaag komt het wetsvoorstel voor afschaffing van de salderingsregeling in de Eerste Kamer aan bod. Het wetsvoorstel is een jaar geleden door de Tweede Kamer aangenomen. Pas, kun je zeggen, want over het afschaffen wordt al acht jaar gediscussieerd. Het wetsvoorstel is controversieel verklaard en daarom is het interessant hoe de stemming in de Eerste Kamer zal verlopen. 

Hoe zit het ook weer: salderen is bedacht voor woningeigenaren die zonnepanelen op hun dak leggen. De op eigen dak opgewekte stroom mag verrekend worden met de stroom die van het net wordt afgenomen. Produceert je zonnedak méér dan je op dat moment zelf gebruikt, dan vloeit de stroom naar het net (teruglevering). Als het donker is, of in de winter, gebruik je meestal meer stroom dan je dak opwekt en neem je het af van het net. 

Afgesproken is dat je de stroom die je op jaarbasis aan het net hebt teruggeleverd, af mag trekken van de stroom die je van het net hebt afgenomen. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3.000 kWh per jaar. Met 8 moderne zonnepanelen wek je evenveel op. In dit voorbeeld is de elektriciteitsrekening dan rond “nul”, afgezien van het vastrecht. 

Mooie regeling om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Maar salderen heeft een paar vervelende consequenties. De eerste kreeg al in 2017 aandacht: derving van energiebelasting. Toenmalig energieminister Kamp beklaagde zich over de miljoenen die de staatskas misliep en bepleitte afschaffing. Maar met de groei van het aantal daken met zonnepanelen – nu 2,6 miljoen – loopt de staat nog veel meer mis. Minister Jetten schat het nu op een kleine 300 miljoen euro per jaar. Kosten voor de belastingbetaler, met en zonder panelen. 

Een andere consequentie is nog veel pijnlijker. In perioden van een stevige vraag naar stroom, zoals in de winter, is de stroomprijs gemiddeld hoger dan in de zonnige zomermaanden. Leveranciers die afhankelijk zijn van termijnprijzen, zien hoe de zonnepanelenbezitter de relatief goedkope zomerstroom saldeert met de dure van de winter. De leverancier moet het prijsverschil bij andere klanten zien terug te verdienen. Zo dragen huishoudens zonder panelen bij aan het salderen van de buurman mét panelen. 

Ook de zonnepanelensector wil af van het gezeur met de salderingspijn. De onduidelijkheid kost meer dan het verlies door de regeling zelf. Ook zonder salderen zijn zonnepanelen immers financieel gunstig. Nu dan de politiek. PVV, BBB en NSC zijn tegen afschaffing, want eigenbelang eerst, dat levert kiezers op. In de Eerste Kamer kunnen we zien waarvoor  formerende partijen staan: het algemeen belang of de eigen achterban.