Onweer

Volgens de weerman van de Leeuwarder Courant Klaas Ybema was het toeval en had het net zo goed Wolvega kunnen zijn, in plaats van Buitenpost. Het dorp werd getroffen door een “clusterbui” waarbij lokaal bijna 100 millimeter regen viel, binnen een uur. Dat is de inhoud van een volle regenton op één vierkante meter. De overdruk op de riolering leidde tot overstroomde toiletpotten en ondergelopen straten. 

‘Het aantal wolkbreuken neemt toe,’ zegt Klaas, al durft hij dat niet één op één te koppelen aan klimaatverandering. Het KNMI wel, die zegt sterke aanwijzingen te zien dat door  klimaatopwarming de intensiteit van regenbuien extremer wordt. Het toeval waarover weerman Ybma spreekt, klinkt daarom onheilspellend. Wolvega is ontsnapt aan code-geel, deze keer.

Misschien dat het Caroline van der Plas ook maar eens over de schoenen moet lopen. Terwijl Buitenpost nog bezig was de rommel op te ruimen zei de BBB-voorvrouw in de Tweede Kamer afgelopen week dat zij 0,000036 graden C. temperatuurverschil onder de douche niet zal merken. Deze badinerende opmerking richting het klimaatbeleid past in de modus operandi van populisten en is eigenlijk een kopie van de 0,00007 graad van Thierry Baudet uit 2018. 

Met de opmerking wordt de vergelijking van klimaatminister Jetten aangehaald, die had voorgerekend dat de extra maatregelen voor CO2-reductie tot 2030 zo’n 80 miljoen ton uitstoot kunnen vermijden. Het internationale klimaatbureau IPCC heeft berekend dat iedere 1000 miljard ton CO2 reductie een temperatuurstijging met 0,45 gr. C. kan voorkomen. Zo kom je op 0,000036 gr. C. voor de extra maatregelen van het voorjaarspakket.  

Maar het beleid is veel breder: Nederland heeft de uitstoot van broeikasgassen ondanks economische groei teruggedrongen van 230 miljoen ton in 1990 naar ongeveer 150 miljoen ton nu (35%). De EU als geheel wist de uitstoot terug te dringen van 4.700 Mton naar 3.200 megaton en koerst op een reductie van 45% in 2030. Wereldwijd neemt de uitstoot nog toe. 

Voor het klimaatbeleid vormt het coalitieakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD een clusterbui. Het klimaatfonds wordt leeggetrokken, de aankoopsubsidie voor elektrische auto’s verdwijnt, salderen van zonnestroom wordt in één keer geschrapt en het verslechteren van natuur en water door de agrarische industrie mag ongebreideld doorgaan. Bovendien gaan miljarden naar kerncentrales waar we pas tegen 2040 iets aan hebben. De partijen handelen onnadenkend, onverstandig en onverantwoordelijk. Het akkoord is gebouwd op radicaal rechts egoïsme voor de korte termijn. Met dit populisme rijden we op de afgrond af, met 130 kilometer per uur. Met dit akkoord van valse beloften komen we niet van de regen in de drup, maar komen we van de regen in het onweer. Kiezer, keer terug op uw schreden, op 6 juni kan dat al.