Perfect Storm

Perfect Storm

Het laatste jaar duikt steeds vaker de term ‘perfect storm’ op. Het slaat op een combinatie van factoren die op zeldzame manier samenvallen en elkaar versterken en daardoor tot een enorme ramp leiden. De stormvloed van januari 1953 was er zo eentje, waarbij de combinatie van een zware westerstorm samenviel met springtij en de dijken van Zeeland braken. ‘The Perfect Storm’ was de titel van het verfilmde boek over de schipbreuk van de vissersboot Andrea Gail in 1991. 

De droogte van afgelopen maanden, ook zo’n perfecte storm. Lage waterstanden leiden tot koelproblemen bij kerncentrales met lagere elektriciteitsproductie tot gevolg. Daarbij kunnen binnenvaartschepen kolencentrales amper bevoorraden, waardoor ook daar de elektriciteitslevering stokt. Dan blijft elektra van gasgestookte centrales over, die dat alleen kunnen maken tegen de woekerende aardgasprijs die we aan Poetin te danken hebben. 

Zo zullen de boeren ook een perfecte storm ervaren, nu de ruzie over de kritische depositiewaarde ingehaald wordt door afschaffing van ‘derogatie’, de toegestane overschrijding van de richtlijn voor het uitrijden van mest. Daar komt het VN-rapport over nog scherpere reductiedoelen voor stikstof nog eens overheen. De volgende klap kun je ook voorspellen: kunstmest wordt onbetaalbaar door de absurde gasprijzen. 

Maar misschien zijn dit voorbeelden van stormen die we zelf op gang helpen. Dat stikstofprobleem en de verarming van de natuur kennen we al decennia. Dat we na de zwaarste aardbeving in Huizinge doodleuk de gaskraan verder open draaiden, alle  waarschuwingen ten spijt, was natuurlijk ook vragen om problemen. Die kraan kan deze winter weer open gaan als gastekorten ons klem zetten. Overal waar problemen zich opstapelen beroept men zich op overkomende stormwinden, als onheil dat van buitenaf komt.

De arbeidsmarkt is vastgelopen, de energiemarkt op hol geslagen en de rente op de financiële markten explodeert. Nog even en de staatsschuld van zuid Europese landen trekt ons de afgrond in. En als dat niet gebeurt dan zakt de wereldeconomie wel door haar hoeven vanwege gebrek aan aardmetalen als palladium en neodymium, die uit o.a. Oekraïne moeten komen. Daarna valt de productie stil van accu’s, windgeneratoren en ander spul dat nodig is voor de energietransitie en om van het gas af te komen. Begint alles weer van voren af aan.

Nee, echte stormen waaien over. Wat wij doen met polderen, pappen en nathouden is het opbouwen van een depressie die kan uitgroeien tot de superstorm van Jupiter, zo mooi te zien op de beelden van ruimtetelescoop James Webb. Als we harde ingrepen blijven schuwen en kool en geit blijven sparen, wordt het een hele lange winter.