Gaat een CO2-belasting ook jouw bedrijf raken?

In de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord wordt de (zware) industrie uit de wind gehouden. GroenLinks heeft de zaak op scherp gezet en eist een extra CO2-belasting. Het voorstel krijgt steun uit onverwachte hoek: zowel De Nederlandsche Bank als een groep vooraanstaande economen pleit voor invoering. Wat betekent een CO2-belasting voor MKB-bedrijven?

De gedachte achter het beprijzen van broeikasgassen is eenvoudig: als bedrijven voor hun uitstoot te veel moeten gaan betalen, zullen ze hun uitstoot willen beperken. Een heffing moet dus innovaties stimuleren, waardoor de industrie schoner gaat produceren. Met CO2-reductie ligt de Europese Unie als geheel behoorlijk op koers. De EU-doelstelling om in 2020 ten opzichte van 1990 20 procent minder CO2 uit te stoten wordt met 23 procent ruimschoots gehaald. De volgende mijlpaal is 2030 met 40 procent als doel. Sommige lidstaten willen dat doel verhogen, naar 55 procent.