Energiebelasting 2019 zakelijke markt

De tarieven energiebelasting 2019 voor ondernemers op een rij: wat betekent het voor de energierekening en wat levert een investering in energiebesparing op? Omdat de tarieven voor energiebelasting en opslag duurzame energie gestaffeld zijn, moet je bij het rekenen goed opletten.

De kosten voor energie nemen toe in 2019. Niet alleen is einde gekomen aan de lage tarieven voor elektriciteit en gas op de handelsmarkten, ook de kosten voor de aansluiting en het transport nemen toe. Maar de grootste boosdoener is de energiebelasting 2019 in combinatie met de opslag duurzame energie (ODE). Met hogere belastingen hoopt de overheid energiebesparing te stimuleren. Uit de extra heffing opslag duurzame energie worden de subsidies betaald voor de opwekking van hernieuwbare energie uit wind en zon.

Energiebelasting gestaffeld

De energiebelasting wordt berekend per kWh en per m3 gas. Dat gaat in schijven: tot 10.000 kWh betaal je zo’n 10 cent en voor je verbruik van 10.000 tot 50.000 betaal je ruim 5 cent. Er zijn vijf schijven voor aardgas, waarvan de eerste twee zijn samengevoegd. Voor elektra zijn vier schijven vastgesteld. Je moet je jaarverbruik dus opdelen volgens de schijven. Dat zie je ook terug op je energierekening.

In de tabellen hierboven staan de tarieven energiebelasting weergegeven voor gas en elektra voor 2019. Een totaaloverzicht van de energiebelasting 2019 en andere milieuheffingen kun je vinden op de pagina ‘Tabellen tarieven milieubelastingen’ van de Belastingdienst.

In het MKB ligt het zakelijk energieverbruik voor veel bedrijven rond de 50.000 kWh elektra en 20.000 m3 gas. Dat betekent dat het grootste deel van de energie belast wordt in de tweede schijf. De afgelopen jaren zijn de tarieven van de energiebelasting in de tweede schijf gestegen van 4,2 cent in 2013 naar 5,3 cent nu, per kWh. Voor gas was dat 18,6 cent en is dat nu 29,3 cent per m3. Mocht je als ondernemer daar niet van bewust zijn geweest: bij genoemd zakelijk energieverbruik betaal je nu voor elektra € 438,- meer dan in 2013 en voor gas maar liefst € 2139,-. Voor elektra is het tarief voor de energiebelasting in de eerste schijf iets gedaald, dat scheelt de ondernemer € 178,- ten opzichte van 2013.

Opslag Duurzame Energie

Naast de energiebelasting bestaat ook de heffing genaamd opslag duurzame energie (ODE), weergegeven in onderstaande tabellen. Bij het genoemde gemiddelde verbruik van de MKB-ondernemer bedraagt de ODE voor 2019 € 1301,- voor elektriciteit € 1048,- voor gas. In 2013 was dat nog maar resp. € 67,- en € 46,-.

Tarieven energiebelasting in schijven

Om zelf uit te rekenen hoeveel energiebelasting of ODE je moet betalen kun je het volgende voorbeeld gebruiken:

Een bedrijf verbruikt 60.000 kWh per jaar. De totale energiebelasting bedraagt dan:

  1. 10.000 x € 0,09863 – het tarief van de eerste schijf
  2. 40.000 x € 0,05337 – tarief tweede schijf, van 10.000 tot 50.000 kWh
  3. 60.000-50.000 = 10.000 x € 0,01421 – voor de derde schijf, v.a. 50.000 kWh.

Voor het gasverbruik en de ODE geldt hetzelfde principe.

Energiebelasting en energiebesparing

Als ondernemer kun je besluiten te investeren in energiezuinige installaties of machines. Dit levert een energiebesparing op en dus een lagere energierekening. Veel maatregelen voor energiebesparing verdienen zichzelf terug. Maar hoe bereken je dat?

Stel dat het bedrijf uit bovengenoemd voorbeeld een investering doet waarmee 15.000 kWh bespaard kan worden. Wat levert dit op?

De kostprijs van elektriciteit is opgebouwd uit het levertarief, het transporttarief, de energiebelasting, de opslag duurzame energie (ODE, zie hierna) en de B.T.W. Voor een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3x80A) ligt het transporttarief vast, die kosten blijven hetzelfde, ook bij een wat lager verbruik. De kosten voor levering zullen dalen gelijk met de bespaarde kWh. Maar voor de energiebelasting en ODE moet je rekenen met de schijven. Omdat het voorbeeldbedrijf 60.000 kWh verbruikt, gaat dat als volgt.

  1. 15.000 kWh besparing op 60.000 kWh betekent:
  2. 10.000 kWh minder in de derde schijf, à € 0,01421
  3. en 5000 kWh minder in de tweede schijf, à € 0,05337

Totaal is dat € 408,95 voor de energiebelasting. De ODE bedraagt dan € 213,-. Stel dat je levertarief voor elektriciteit 5 cent bedraagt, dan scheelt de bespaarde 15.000 kWh je op jaarbasis € 750,-. Bij elkaar levert dit een bedrag van € 1371,95 of per kWh iets meer dan 9 cent.

Waar gaat het meestal fout? De eenvoudige benadering van het delen van de totale kosten per jaar door het jaarverbruik in kWh levert de gemiddelde kostprijs per kWh. In dit voorbeeld ongeveer 15 eurocent. Als je zo rekent, bijvoorbeeld aan de opbrengst van zonnepanelen, dan zit je dus fout. Je werkelijke voordeel ligt een stuk lager, omdat je eerst bespaart in de hoge schijven van de energiebelasting, met de lagere tarieven. Let dus goed op als je een offerte binnenkrijgt voor ledverlichting of zonnepanelen. Meer weten? Vergroot je kennis en kijk bij energie opleidingen.