CO2 reductie OMRIN, HD Van Dijk Duurzame reinigingsmachines en OrangeGas

OMRIN heeft op 11 december de sleutels in ontvangst genomen van de eerste Dulevo veegmachine op Groengas in Nederland. Met de komst van deze machine zet OMRIN weer een stap in de verdere verduurzaming van haar wagenpark. Omdat de machine op Groengas rijdt en nauwelijks water gebruikt bij het vegen, worden de straten op een zeer klimaat neutrale wijze schoongehouden.

De nieuwe Dulevo Euro 5 is een tijdelijke machine die de komende maanden haar werk zal doen, in februari zal de definitieve Euro 6 veegmachine worden geleverd door HD van Dijk duurzame reinigingsmachines uit Sint Annaparochie. De veegmachine zal Groengas gaan tanken bij de OrangeGas-vulpunten aan de Jupiterweg en aan de Morseweg in Leeuwarden.

HD Van Dijk Duurzame reinigingsmachines

HD van Dijk, opgericht in februari 1988, is landelijk de meest innovatieve en flexibele partner op het gebied van duurzame oplossingen voor schone werk- en leefomgevingen.
Een van deze oplossingen is de groengas veegmachine van het Italiaanse merk Dulevo. Al jaren is HD van Dijk de exclusieve Dulevo importeur voor Nederland en waarborgt het goed functioneren van de diverse reinigingsmachines middels een landelijk opererende servicedienst.

OMRIN
Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. De aandelen van deze overheidsbedrijven zijn in handen van diverse gemeenten. Omrin is in Noord-Nederland actief in de gehele keten van afvalinzameling, afvalverwerking, recycling en energieproductie. De visie van Omrin: het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement en kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Bij Omrin werken ruim 400 mensen.

OrangeGas
In 2008 hakten zwagers Marcel Borger en Pelle Schlichting op een familiefeestje de knoop door: ze zouden een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland door het bouwen van tankstations met uitsluitend alternatieve brandstoffen.

OrangeGas heeft op dit moment twee eigen Groengas-productielocaties en 70 tankstations met uitsluitend schone brandstoffen. OrangeGas is de enige aanbieder van een totaal gesloten eigen keten van groengasproductie tot aan tankstation.