Als we niets doen, verandert alles

Met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht, zou je denken dat de kranten volstaan met meningen, visies en standpunten. Genoeg dossiers om je druk over te maken: stikstof, congestie op het elektriciteitsnet, energiearmoede, de Lelylijn. Maar niets van dat alles. Ook de stem- en kieshulpjes zijn nog niet online. Wil je weten wat de politiek in petto heeft voor onze provincie, dan moet je zelf op zoek. Niet moeilijk overigens, maar wel even werk: maar liefst 18 partijen doen mee in maart. 

Wat opvalt aan een aantal verkiezingsprogramma’s is de tegenzin in verandering en de hang naar het behoud van het vanzelfsprekende. Het mooie open Friese landschap moet mooi blijven, iedereen moet kunnen wonen en werken, meer natuur en fijn blijven boeren. Van partijen als PVV, FVD, JA21, BBB en BVNL kun je dat verwachten, maar in zekere zin spant de FNP de kroon. Hun partijprogramma beschrijft een soort la-la-land van concessieloze gelukzaligheid, als de herinnering van menig 50-plusser aan toen-alles-beter-was. Alsof van moeilijke keuzes geen sprake hoeft te zijn en pijnlijke consequenties niet bestaan. 

Veel mensen hebben het liefst dat alles bij het oude blijft en dat is best begrijpelijk. Maar dat betekent niet dat je vervolgens niets moet doen. Want als we niets doen, verandert alles! Klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid, waterkwaliteit, alles om ons heen verandert in hoog tempo, nota bene door ons eigen toedoen. “Als we niets doen, verandert alles,” zei Jelle Zoetendal (PvdA, wethouder te Heerenveen) op de Energiedag, en sloeg daarmee de spijker op de kop. Als je wilt dat we bestaande waarden behouden, juist dan moet je wat gaan doen, dan moet je als een gek aan de gang. Dan moet alles anders en moeten we met zijn allen veranderen.  

Volgens recent onderzoek is ruim tweederde van de Nederlanders overtuigd dat klimaatverandering plaatsvindt EN dat menselijke activiteit de belangrijkste oorzaak is. Volgens 6 op de 10 mensen zijn de kosten veroorzaakt door klimaatverandering en vervuiling hoger dan de investering die nodig is om deze te voorkomen. Ruim de helft denkt dat we onze manier van leven moeten veranderen en dat we technologische oplossingen moeten inzetten om de verandering van het klimaat te beperken. Partijen die denken dat alles bij het oude blijft door verandering uit de weg te gaan hebben het mis. Die begaan de fout harde keuzes te vermijden, waardoor ongewenste verandering ons zal overvallen. 

We hebben wat te kiezen, want er zijn partijen die wel met overtuiging ruimte willen geven aan de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering. Behoort u tot bovengenoemde tweederde? Ga stemmen.