Energieopslag steeds interessanter door sterk dalende kostprijs

Door gemorrel aan de salderingsregeling, de stijgende energiebelasting en mogelijke differentiatie in het levertarief voor elektriciteit, komt energieopslag vanzelf binnen bereik. Bovendien zal de kostprijs voor energieopslag snel dalen.

Energieopslag is voor de Nederlandse markt nog geen big business, maar mogelijk komt daar op termijn verandering in. Systemen voor de tijdelijke opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld opgewekt met eigen zonnepanelen of afgenomen van het elektriciteitsnet, zijn niet nieuw. Bedrijven als Victron, Mastervolt en Whisperpower leveren al jaren opslagsystemen voor met name de maritieme sector, watersport en recreatie… Lees verder op EnergieBusiness

Dit artikel is gemaakt voor Energiebusiness.nl
Beeld: Siebe Schootstra