Workshop duurzaam ondernemen

Hoe groen wil je het doen?

Klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en grondstofschaarste dwingen ons het anders te doen. Het economisch systeem mag op zijn kop. Een klimaatneutrale, circulaire en biobased economie is de toekomst. Een onderneming moet daarin mee om toekomstbestendig te zijn: duurzaam ondernemen.

Programma Workshop duurzaam ondernemen

De workshop duurzaam ondernemen geeft in één dagdeel praktisch inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van bedrijfsprocessen en het inrichten van een duurzame ondernemingsstrategie. Aan de hand van het berekenen van het energieverbruik en de CO2-footprint van de onderneming worden verbetermaatregelen opgespoord. Gedurende de workshop ontstaat een stappenplan waarmee concreet vorm gegeven kan worden aan het duurzaam ondernemen.

Kennis over duurzaam ondernemen kun je vergaren in één dag, in twee keer een dagdeel of in aangepaste vorm, in één dagdeel. Het in-company programma wordt afgestemd op de eigen organisatie. Het programma omvat:

 • Invloed van de mens op het klimaat
 • Sturen op energiebesparing en CO2-reductie
 • Wettelijk kader, EED energie audit en informatieplicht
 • Duurzaam ondernemen en duurzaamheidsaspecten
 • Groen doen en greenwashing
 • Berekenen van de CO2-footprint
 • Duurzaamheidscertificaten en CO2-prestatieladder
 • Verbetermaatregelen en stappenplan
 • Het jaarverslag duurzaam ondernemen

Doelgroep workshop duurzaam ondernemen

De workshop duurzaam ondernemen is gericht op het MKB en alle ondernemingen die vallen onder de reikwijdte* van de informatieplicht en het activiteitenbesluit van de wet milieubeheer. Voor een in-company training kunnen meerdere disciplines vanuit de organisatie bij elkaar worden gebracht.

 • Directie en management in het MKB
 • Financieel management
 • Productiemanagement
 • HR-management
 • Vastgoedmanagement
 • Milieu- en energiemanagement
 • OR en medezeggenschapsraad
Workshop Duurzaam Ondernemen
Praktisch inzicht in een duurzame bedrijfsvoering en een toekomstbestendige ondernemingsstrategie.

Vorm: in-company, afgestemd op eigen organisatiedoelen.

Prijs: maatwerk, afhankelijk aantal deelnemers.

Vergelijkbaar cursusaanbod:

Voor bedrijven waarbij huisvesting en vastgoed bepalend is voor energieverbruik en CO2-footprint is een goed alternatief de opleiding ‘Duurzaam vastgoed en de energietransitie‘.

Gebruik voor meer informatie onderstaand formulier:


Energiemanagement: meer energie uit je data

De eSight cloudoplossing voor energiemanagement wordt in het Engels een ‘energy monitoring and targeting package’ genoemd. Aan de term ‘energy M&T’ is zelfs een wikipedia […]

0 comments

Energiemonitoring industrie toont besparingspotentieel

Op basis van energiedata kun je als productiebedrijf verspilling tegengaan en de energie efficiëntie van je processen verhogen. Je kunt de kosten voor energie per […]

0 comments

Heeft jouw kantoor al een energielabel C (of beter)?

Eerder aangekondigde regelgeving is een feit: kantoorgebouwen in Nederland moeten in 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag het gebouw niet meer […]

0 comments

Energiebesparing is echt niet vrijblijvend meer: de informatieplicht

Ondernemers zijn volgens de wet milieubeheer verplicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Omdat de handhaving hierop achterblijft, heeft onze overheid wat nieuws verzonnen: de […]

0 comments

“Door innovatie kunnen we vooruitgang boeken”

Chemische industrie zet in op 95% emissiereductie   De koepel van de chemische industrie VNCI heeft in de persoon van Martijn Broekhof sinds de zomer een […]

0 comments

“De kortste weg naar emissiereductie is energiebesparing”

Terwijl de sectortafel Industrie inhoud probeert te geven aan een industrietransitie, blijven individuele bedrijven op hun handen zitten. Teveel onzekerheden vormen geen basis voor grote […]

0 comments

Energiebesparing als driver voor procesinnovatie

De industrie kan grote stappen zetten op het gebied van energie efficiëntie, zeker als zij de gebaande paden durft te verlaten. Water & Energy Solutions […]

0 comments